Ochrana soukromí a soubory cookie

Webové stránky lampyasvetla.cz, které patří společnosti Lamp en Licht Online B.V., (dále jen Lampyasvetla zpracovávají údaje citlivé z hlediska ochrany soukromí, neboli osobní údaje. Pečlivé zpracování osobních údajů je pro společnost Lampyasvetla velmi důležité. V souladu s tím zpracováváme a chráníme osobní údaje s maximální možnou péčí.
Při zpracovávání těchto údajů dodržuje společnost Lampyasvetla požadavky stanovené legislativou na ochranu soukromí. Mimo jiné to znamená, že:

 • Jednoznačně uvádíme, k jakým účelům osobní údaje zpracováváme. Činíme tak prostřednictvím prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie.
 • Shromažďování osobních údajů omezujeme pouze na ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro legitimní účely.
 • V případě, že je nutný váš souhlas, vás před zpracováním osobních údajů o výslovný souhlas požádáme.
 • Přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a od stran, které osobní údaje zpracovávají na náš pokyn, vyžadujeme totéž.
 • Respektujeme vaše právo vyžádat si kontrolu svých osobních údajů a jejich opravu či odstranění.

Společnost Lampyasvetla má při zpracování údajů roli správce. V tomto prohlášení o ochraně soukromí vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme a používáme a za jakým účelem. Doporučujeme si toto prohlášení pozorně přečíst.
Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie bylo naposledy upraveno 18.9.2020.

 

Které údaje zpracováváme?

Při používání našich webových stránek nám můžete předat určité informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím různých kanálů. Naše webové stránky vám například umožňují objednávat produkty. Abychom však objednávku mohli dokončit, musíme od vás zjistit některé osobní údaje. Společnost Lampyasvetla zpracovává tyto údaje:

 • jméno;
 • pohlaví;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • adresa;
 • heslo;
 • název společnosti;
 • platební údaje.

Výše uvedené údaje jsou nutné k založení účtu a dokončení objednávky.
Dále zpracováváme:

 • osobní údaje, které nám pošlete e-mailem, v kontaktním formuláři či v chatu;
 • osobní údaje, které uvedete v recenzi na náš e-shop;
 • osobní údaje, které nám poskytnete při registraci do fotografické soutěže;
 • osobní údaje, které nám poskytnete během účasti v propagačních akcích.

 

K čemu vaše údaje používáme?

Vaše údaje používáme k následujícím účelům:

 • vytvoření vašeho účtu;
 • dokončení objednávky (doručení, platba a kontakt);
 • odpovědi na otázky a reakce na žádosti týkající se našich produktů;
 • posílání zpravodaje s informacemi o našich produktech;
 • odpověď na příspěvek na blogu;
 • vyhlášení vítěze propagační akce nebo fotografické soutěže;
 • abychom mohli zobrazovat vaši recenzi našeho e-shopu.

Pokud jste k tomu dali souhlas, může vám společnost Lampyasvetla posílat e-mailový zpravodaj. Každé sdělení zaslané e-mailem nabízí možnost odhlášení odběru, pokud již zpravodaj odebírat nechcete. Kromě toho se z odběru zpravodaje můžete odhlásit ve svém účtu.

 

Příjemci údajů

Údaje, které poskytnete, budou předány třetím stranám, pokud je to nutné pro účely doručení objednaných produktů. Dále společnost Lampyasvetla poskytne adresu dopravci, aby bylo možné objednávku doručit. Vaše údaje budou poskytnuty následujícím stranám:
doručovací služby; poskytovatelé platebních služeb; platformy pro recenze e-shopů; hostingové služby; vývojáři webových stránek.
Nad rámec toho společnost Lampyasvetla údaje od vás neposkytne třetím stranám bez vašeho souhlasu, není-li to vyžadováno či zakázáno zákonem. Policie nás například může požádat o informace v rámci vyšetřování možného podvodu. V takovém případě má společnost Lampyasvetla zákonnou povinnost údaje poskytnout.

 

Období uchovávání

Když podáte objednávku na našich webových stránkách, společnost Lampyasvetla bude vaše data uchovávat až čtyři roky od vaší poslední objednávky.

Když nás kontaktujete kontaktním formulářem, e-mailem, prostřednictvím služeb Facebook, Twitter, WhatsApp nebo chatu, bude společnost Lampyasvetla uchovávat vaše údaje po dobu nutnou ke zpracování dotazu či požadavku a následně dalších šest měsíců, aby mohla zpracovávat případné další dotazy.

Když odpovíte na příspěvek na blogu nebo zanecháte recenzi na naše webové stránky, bude vaše odpověď zveřejněna a vaše údaje budou uchovávány, dokud odpověď nebo recenzi neodeberete.

Pokud odešlete snímek do fotografické soutěže, může být snímek zveřejněn na webových stránkách. Ostatní osobní údaje, které odešlete při registraci do fotografické soutěže nebo propagační akce, budou uchovávány, dokud všichni výherci neobdrží ceny.

 

 

Ochrana

Společnost Lampyasvetlapřijímá odpovídající technická a organizační opatření, aby vaše údaje ochranália před ztrátou a nezákonným zpracováním, například v případě krádeže či neoprávněného přístupu.
Společnost Lampyasvetla přijala následující bezpečnostní opatření:
Přístup k osobním údajům je omezen uživatelským jménem a heslem. Můžete podat žádost o kontrolu údajů, jež se týkají vás a které zpracováváme. Uchováváme protokoly všech požadavků na poskytnutí osobních údajů.

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

V souvislosti s osobními údaji máte následující práva:

 • Můžete podat žádost o kontrolu údajů týkajících se vás, které zpracováváme.
 • Můžete podat žádost o kontrolu údajů, jež se týkají vás a které zpracováváme, vyhotovenou v běžně používaném formátu.
 • Můžete podat žádost o opravu nebo odstranění údajů, pokud jsou nesprávné nebo již nejsou relevantní.
 • Pokud si přejete těchto práv využít, můžete nás kdykoli kontaktovat. K tomu slouží kontaktní údaje uvedené v dolní části tohoto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie.

Pokud máte stížnost týkající se způsobu, jakým vaše údaje zpracováváme, dejte nám prosím vědět. Máte rovněž právo podat stížnost u orgánu dohledu (nizozemský Úřad na ochranu údajů).

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou s našimi webovými stránkami propojeny odkazy. Společnost Lampyasvetla nemůže zaručit, že tyto strany budou s vašimi osobními údaji zacházet spolehlivě a bezpečně. Než tedy budete jejich webové stránky používat, doporučujeme si přečíst prohlášení příslušných webových stránek o ochraně soukromí.

 

Změny prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie

Společnost Lampyasvetla si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie upravovat. Doporučujeme tedy toto prohlášení o zásadech ochrany soukromí a souborech cookie pravidelně kontrolovat, abyste měli jistotu, že o těchto úpravách budete vědět.

 

Kontaktní údaje

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí
[email protected]
0228885381

Soubory cookie

Protection

lampyasvetla takes appropriate technical and organisational measures to protect your data against loss and unlawful processing, such as theft and unauthorised inspection.

lampyasvetla takes the following security measures:

 • Access to personal data is restricted by means of a user name and password.
 • We make use of secure connections that protect all information exchanged between you and our website when you enter personal data.
 • We keep logs of all requests for personal data.

 

Your rights with regard to personal data

You have the following rights with regard to your personal data:

 • You can submit a request for inspection of the data about you that we process.
 • You can apply for an overview, in a widely used format, of the data about you that we process.
 • You can submit a request for correction or deletion of the data if these are incorrect or are no longer relevant.

If you wish to exercise these rights, feel free to contact us. To that end, see the contact details at the bottom of this privacy and cookie statement.

If you have a complaint about how we handle your data, please let us know. Alternatively, you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Dutch Data Protection Authority).

 

Third-party websites

This privacy and cookie statement does not apply to third-party websites that are connected to our web shop through links. lampyasvetlacannot guarantee that these parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. We therefore recommend that you read the privacy statements of these websites before using them.

 

Changes to this privacy and cookie statement

lampyasvetlareserves the right to amend this privacy and cookie statement. We therefore recommend that you check this privacy and cookie statement regularly to ensure that you are aware of these amendments.

 

Contact details

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí

Telephone number: 0228885381

Email: [email protected]